Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДПРИЕМАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ШАП

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил издаде заповед за предприемане на превантивни мерки срещу разпространяването на заболяването шап по чифтокопитните животни у нас, съобщиха от пресцентъра на МЗП. Днешната заповед се издава във връзка с неблагоприятната епизоотична обстановка на заболяването в европейската част на Република Турция.
Забранява се пашата на двукопитни животни на разстояние по-малко от 500 метра от държавната граница с Турция. Забраняват се пазарите за двукопитни животни и предвижването им, с изключение на предназначените за клане, в 20 километрова зона по границата с Турция. На предназначените за клане животни преди транспортиране ще се извършва клиничен преглед и термометриране.
Да се завиши концентрацията на използвания дезинфекционен разтвор на ГКПП по границата с Турция, е записано още в заповедта. Граничните ветеринарни инспектори, съвместно с органите на Национална дирекция “Гранична полиция”, трябва да извършват щателен контрол за внасяне от Р Турция на продукти от животински произход, като намерените такива се конфискуват и унищожават.
Директорите на Регионалните ветеринарномедицински служби /РВМС/ - Бургас, Хасково и Ямбол ще въведат дежурства, като ежедневно ще подават информация за епизоотичната обстановка и извършените прегледи на животни. Нарежда се на органите на МВР да засилят контрола върху превозните средства, превозващи животни, продукти и суровини от животински произход. При всяко констатирано нарушение те са задължени да уведомят съответната РВМС за предприемане на своевременни мерки.
Разпоредено е на собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат възприемчиви към шап животни, да въведат мерките за биосигурност. Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/ ще сформира екипи за спешна диагностика на заболяването, като при всяко съмнение за заболяване на животни стопаните са задължени да съобщят на кмета на населеното място и обслужващия ветеринарен лекар.
В заповедта се предвижда да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност Регионалните ветеринарномедицински служби /РВМС/ в областите Бургас, Ямбол и Хасково. Ще бъдат свикани областни епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на съответните области. Предвижда се областните управители на Бургас, Хасково и Ямбол да разпоредят извършване на регистрация на възприемчивите животни към шап и да предоставят списъците на директорите на РВМС. Ветеринарните власти ще организират извършването на ежедневни клинични прегледи за шап на отглежданите възприемчиви животни в общините, намиращи се на границата с Турция.


Facebook logo
Бъдете с нас и във