Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ СРЕЩУ ПТИЧИ ГРИП В ЕЛХОВО

Мерки за надзор и профилактика на заболяването грип по птиците прие епизоотичната комисия в Елхово. Ще се засили контролът на пазара за птици, органите на полицията ще осъществяват контрол и проверка на ветеринарномедицинските съпроводителни документи при предвиждане на живи птици. Комисията реши още да се извършват периодични мониторингови прегледи и серологични изследвания на домашни и диви птици за наличие на вируса на инфлуенца по птиците,предаде Дарик радио.
Собствениците на по-големи птицевъдни стопанства, както и всички стопани, отглеждащи птици в дворовете си трябва да преустановят отглеждането им на открито, да приберат фуража в закрити помещения и предприемат мерки за недопускане на контакт между птиците им и диви птици.
Трябва стопаните незабавно да уведомят ветеринарен лекар при повишаване на смъртността сред птиците. Ловците, рибарите и служителите на Държавно лесничейство ще сигнализират при всеки открит труп на птица.
Кметовете и кметските наместници по населени места и регистрираните ветеринарни лекари са запознати с решенията на комисията и ще осъществяват постоянен контрол по спазването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във