Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДОСТАВЯТ 26 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев внесе в Министерския съвет проект на Постановление, с което се предоставят 26 млн. лв. на държавните и общински училища и детски градини за подкрепа и насърчаване въвеждането на делегираните бюджети. От тях 22 млн. лв. са отделени за училищата, а 4 млн.лв. - за детските градини и обслужващи звена.
Средствата ще бъдат предоставени на тези от тях, чиито въведени системи на делегирани бюджети съответстват на критериите за правилното им прилагане. Основните критерии са 100% от бюджетните средства, получени от първостепенните разпоредители да се разпределят между училищата детските градини и обслужващите звена по формула. Заедно с формулата да са утвърдени и правила за промени в разпределението на средствата. Минимум 80 % от средствата получени по единни разходни стандарти за дейността, да се разпределят на база на основните компоненти на формулата.
С получените средства училищата и детските градини ще подобрят материално-техническата си база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във