Банкеръ Daily

Новини

Преди 43 г. е открита ТЕЦ Марица Изток 2

На 4 септември през 1969 г. е открита ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, най-голямата кондензационна топлоелектрическа централа в България. Тя е една от четирите електроцентрали в комплекс Марица Изток.


Централата се намира на 280 километра от София и на 60 километра от Стара Загора. Изградена е върху площ от 512 хектара в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира язовир Овчарица.


ТЕЦ Марица Изток 2 е с обща инсталирана мощност от 1 556 MW, състои се от осем генериращи блока, шест от които ndash; първи, втори, трети, четвърти, седми и осми, имат изградени сероочистващи инсталации. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на Мини Марица Изток.


ТЕЦ-ът, е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, чиято собственост е държавна, с предмет на дейност производство на електрическа енергия. ТЕЦ Марица Изток 2 завърши успешно рехабилитацията на първите четири блока и изграждането на сероочистващи инсталации към тях.


За 2009 г. централата е на второ място по замърсяване на въздуха сред предприятията в Европейския съюз по данни на Европейската агенция по околната среда. Размерът на щетите се оценява между 1.4 и 3.3 млрд. евро. През октомври 2009-а на два от блоковете са монтирани сероочистващи инсталации. Ефективността на новоизградените сероочистващи инсталации е над 94 процента. Благодарение на положените усилия от страна на екипа на ТЕЦ Марица Изток 2 за реализация на рехабилитацията на първите четири блока и изграждането на сероочистващи инсталации за тях, на 5 януари 2010 г. централата получи европейски сертификат с разширен обхват, издаден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд. Документът удостоверява работата на блокове 1, 2, 3, 4, 7 и 8 със сероочистващи инсталации.


Инвестициите и в трите ТЕЦ-а от комплекса Марица Изток са в пряка връзка с ангажимента на България да намали емисиите на въглероден двуокис, изхвърляни в атмосферата, с 8% до 2012-а. Най-голям дял за негативното влияние върху околната среда имат ТЕЦ-овете.


Двата основни комина на централата са сред най-високите постройки в България ndash; единият, комин No.2, е висок 325 метра.


Предстои модернизацията на блокове 5 и 6 и изграждането на сероочистваща инсталация за тези мощности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във