Банкеръ Weekly

Новини

Преди 108 г. е починал етнографът Феликс Каниц

На 8 януари през 1904 г. във Виена умира Феликс Филип Емануел Каниц (на немски: Felix Philipp Emanuel Kanitz), австро-унгарски археолог, етнограф и географ от еврейски произход.


Каниц е роден в Будапеща (Унгария) на 2 август 1829 година. От малък проявява склонност към музика и изобразително изкуство. На 14-годишна възраст остава сирак и постъпва на работа като гравьор практикант в Литографския институт на Вице Грим. Насочва се основно към илюстрацията. През 1847 г. се преселва във Виена и постъпва в Литографския институт на Е. Зини. Знанията по история на изкуството попълва във Виена, Нюрнберг, Дрезден, Мюнхен и Париж.


Феликс Каниц започва изследователски пътувания в Югоизточна Европа - Босна и Херцеговина, Черна гора, Далмация, Сърбия и България, като художествен редактор на сп. Илюстрирте цайтунг (1858 г.). Първата му научна студия Римски находки в Сърбия излиза през 1862 година.


Каниц е уредник на Антропологическото дружество във Виена (1870 г.). Научните си съобщения той изпраща в Императорската кралска академия. Той е член-кореспондент на Географските дружества в Дрезден, Санкт-Петербург, Берлин и Виена. Каниц е попечител на Музея на търговията и член на дирекционния съвет на Клуба на науките (Виена), а от 1878 г. е императорски съветник на император Франц Йосиф I.


Феликс Каниц посещава България 18 пъти. За пръв път стъпва на българска земя на 11 юли 1860 година. През 1868-а започва изследователско проучване на българските земи за Виенската академия за подпомагане. Резултат от пътешествията из българските земи са уникални трудове с исторически, етнографски и географски характер.


За Оригинална карта на Дунавска България и Балкана с обозначени 3200 селища, 35 манастира и крепости е награден със златен медал на Географски конгрес през 1876 г. в Париж. Тя е използвана от руското командване по време на Руско-турската война от 1877-1878 година. За този свой принос Каниц е награден с руския орден Света Ана с брилянти.


Картите на Феликс Каниц са използвани и на Берлинския конгрес на Великите сили (1878 г.) за установяване следвоенните граници на Балканския полуостров. От 1885 г. създава нови 50 карти на Сърбия, Княжество България и Източна Румелия. Ученият издава и тритомен труд Дунавска България и Балкана - исторически, географски и етнографски пътни студии от пътуванията му през 1860-1875 година. За последен път Каниц е в България през 1883 година.


При престоя си в Ловеч прави описание на града, рисунки и провежда археологически разкопки на Ловешката крепост. Феликс Каниц е провъзгласен за Почетен гражданин на Ловеч на 18 юли 1902 г. за подробно изучаване историята на града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във