Банкеръ Daily

Новини

Прецизират се критериите за избор на кандидати за съдии в Съда на ЕС и в Общия съд

Правителството измени своето постановление, което създава процедура за провеждане на избор за кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд. Промените уточняват изискванията за стаж на кандидатите - за съдия в Съда на ЕС трябва да имат най-малко 12 г. юридически стаж или да бъдат юристи с призната компетентност, а за съдия в Общия съд – да имат най-малко 12 г. юридически стаж.
Постановлението, прието от Министерския съвет м. г., гарантира яснота и прозрачност при определянето на българските кандидати за съдии в съдилищата на ЕС. В него са посочени критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, документите, които трябва да се прилагат към заявлението, предимствата, които дават допълнителни квалификации, процедурата за провеждане на избор от национална комисия и други.
Според Договора за функционирането на ЕС кандидатите трябва да се избират между лица, които представят всички гаранции за независимост и отговарят на всички условия, изисквани от законодателството на техните държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности. Съдиите се назначават по общо съгласие на правителствата на държавите-членки за срок от шест години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във