Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАТВАРЯ БЕЗМИТНИТЕ МАГАЗИНИ

Безмитните магазини и бензиностанциите, които са на изходящите трасета на сухопътните гранично контролно-пропускателни пунктове със страни, които не са членки на Европейския съюз, ще преустановят работата си от влизането в сила на промените в Закона за безмитната търговия (ЗМТ), съобщиха от правителствената информационна служба. Най-много до три месеца след това в тях ще се допуска продажбата единствено на стоки с бандерол. Няма да се допуска функционирането на каквато и да е търговска дейност в зоните след митническия контрол. Утвърдените от правителството изменения и допълнения в нормативната уредба отговарят на решението, взето на разширеното работно заседание в Хисар на 9-10 февруари на Политическия съвет на управляващата коалиция, Министерския съвет, ръководствата на трите партии, представителите на мнозинството в ръководството на Народното събрание и на парламентарните комисии. С тях се отхвърлят и най-малките съмнения на ЕК към страната ни, появили се в междинния доклад за напредъка на България.
Лицензите за извършване на безмитна търговия в тези обекти ще се прекратят по силата на закона от датата на преустановяване на дейността. С влизането на промените в ЗМТ ще се прекрати действието на заповедите за лица, на които с параграфи 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на закона беше предоставена възможност да преместят обектите си от входящите на изходящите трасета със страни, които не са членки на ЕС и съответно да изградят нови обекти там.
Запазва се досегашният режим за безмитна търговия в търговските обекти, които са разположени на изходящите трасета в зоните на ГКПП на гражданските летища за международни превози, на пристанищата за обществен транспорт, ограничено до продажба за пътници, пътуващи за страни, които не са членки на ЕС, в гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, както и в търговските кораби, извършващи международен рейс, ограничено до продажби по маршрути за страни, които не са член на Общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във