Банкеръ Daily

Новини

Правителството утвърди Споразумение с Виетнам за премахване на визите за притежателите на дипломатически паспорти

Правителството утвърди Споразумение с Виетнам за премахване на визите за притежателите на дипломатически паспорти.
Документът предвижда българските и виетнамските граждани, притежаващи валидни дипломатически и служебни/официални паспорти, да имат право да влизат и преминават транзит през територията на другата държава без виза, както и временно да пребивават там за срок от не повече от 90 дни в рамките на всеки шест месеца. Този режим съответства на европейското визово законодателство. В случай, че посочените по-горе граждани са служители в съответните дипломатически и консулски представителства на своята държава на територията на приемащата страна, те следва да получат визи за първото влизане на територията на тази страна. По аналогия това се отнася и за членовете на семействата им, които живеят заедно с тях по време на официалното им пребиваване и притежават валидни дипломатически и служебни/официални паспорти.
Споразумението съдържа още разпоредби, регламентиращи възможността за спиране на действието му по причини, свързани с обществения ред, националната сигурност или общественото здраве

Facebook logo
Бъдете с нас и във