Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ СТАТУТА НА 12 ИМОТА В СТРАНАТА

Със свое решение правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието, за нуждите на Военноокръжна прокуратура – Сливен, следствен участък в Ямбол, етаж от административна четириетажна сграда със сутерен. Тя е с обща застроена площ 858,55 кв. м. и се намира на ул. Търговска № 11. До момента е била предоставена за управление на Министерството на отбраната.
С друго решение правителството обяви недвижими имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост. Те се намират в област София и са предоставени за управление на Министерство на отбраната. Имотите представляват Армейски и хотелски комплекс за представителни и протоколни мероприятия, необходимостта от който е силно намаляла поради редуцирания състав на Българската армия и ускореното издигане социалния статус на кадровите военнослужещи. Площта на терена е 13 812 кв.м. Той е разположен на бул. „М.Д. Скобелев” в столицата, район „Триадица”. Министърът на отбраната е упълномощен да проведе търгове с тайно наддаване за продажбата на тези имоти.
Имоти – публична държавна собственост се обявяват за имоти – частна държавна собственост, с друго решение на правителството. Те са в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Ямбол. В процеса на изпълнение на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на Република България до 2015 г., отпада необходимостта от ползването на освободените имоти, които с оглед досегашното им предназначение – незастроени терени, складове, стрелкови клуб и др., могат да се използват за стопански цели.
Имотите се намират в градовете Брезник и Ямбол, село Долни Романци и в землищата на Гоце Делчев, Кресна, Сандански и село Сапарево

Facebook logo
Бъдете с нас и във