Банкеръ Daily

Новини

Правителството прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Летище „София” само ще определя летищните си такси и ще ги съгласува с Комитета на потребителите, в който влизат представители на авиокомпаниите, наземните оператори и други ползватели на летищни услуги. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, който беше приет от Министерски съвет. Промените се налагат заради въвеждането в българското законодателство на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г., която предвижда да се установят общи принципи за определяне на летищните такси на летищата в Европейския съюз. Директивата се отнася за всички летища с годишен трафик над пет милиона превозени пътници, както и за летището с най-голям брой пътнически превози във всяка държава – член на Европейския съюз.
Основната разпоредба на директивата е да се предвиди задължителна консултация между летищата и авиокомпаниите, преди да се въведе каквото и да било изменение в размера на летищните такси. Те трябва задължително да бъдат съгласувани с Комитета на потребителите, а Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията остава национален надзорен орган, който ще посредничи и ще разрешава спорове между летищния оператор и ползвателите на летищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във