Банкеръ Daily

Новини

Правителството прие мерки за усвояване на пари от ЕС

Определени са националните дейности, които ще подпомогнат ефективното усвояване на еврофондовете през следващия програмен период. Списъкът с необходимите за целта действия, срокове и отговорните институции бе приет от правителството на днешното му заседание.


Наличието на такъв списък е европейско изискване, свързано с определянето на общоприложими разпоредби за Кохезионния и за структурните фондове. Те имат директно въздействие върху ефективното постигане на определените инвестиционни приоритети на фондовете на ЕС .


България си е поставила 11 тематични цели. Сред тях са засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия; насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията на риска; насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури; инвестиции в уменията, образованието и ученето през целия живот и др. Към всяка тематична цел са посочени предварителни условия, критерии за изпълнения, отговорни институции и срокове.


Изпълнението на целите се измерва с конкретни резултати, като например, изработването на иновационна стратегия за интелигентна специализация, на национален план за инфраструктура за достъп от следващо поколение, на национален план за управление на отпадъците до 2020 г., въвеждане на мерки за намаляване на разходите и времето за регистрация на дружествата и други.


Държавите-членки следва да изпълнят условията не по-късно от 31 декември 2016 г., като в случай на неизпълнение в предварително определения срок Европейската комисия има правомощие за спиране на междинните плащания към засегнатите части на съответната оперативна програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във