Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДСТАВИ ВИЗИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА НА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДО 2015 ГОДИНА

До 2015 г. България да стане динамична конкурентноспособна страна членка на Европейския съюз (ЕС) с високо качество на живота и равни възможности. Това е основната визия на Националната стратегическа референтна рамка ( НСРР), представена на изнесеното оперативно правителствено заседание в резиденция Евксиноград. На базата на тази визия са формулирани двете основни цели: повишаване на конкурентоспособността на икономиката с цел висок и устойчив растеж и развитие на човешкия капитал за постигането на по-високи равнища на заетост, доходи и социална интеграция. Двете цели са в синхрон с тези, които си поставя ЕС за следващия планов период до 2013 година. На базата на тях правителството формулира и основните приоритети в НСРР. Те са свързани с подобряването на базисната инфраструктура, повишаването на качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта, насърчаването на предприемачеството, благоприятната бизнес среда, ефективна държавна администрация и подкрепата на балансираното териториално развитие. На основата на тези приоритети ще се разпределят и средствата по различните оперативни програми в документа, подчерта министър-председателят Сергей Станишев след представянето на проекта. Това е основополагащ документ за начина, по който България ще усвоява еврофондовете. Той определя визията и приоритетите на управлението, както и механизмите за постигането им, уточни премиерът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във