Банкеръ Daily

Новини

Правителството предлага за ратификация Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаната през декември 2009 година. Конвенция за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. Документът заменя Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност, подписана през 1999 г. от Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, БЮР Македония, Гърция, Унгария, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.
Новият акт е изготвен в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия, и отговаря на стандартите на ЕС и тези на международните отношения и право. С него Регионалният център за борба с трансграничната престъпност в Букурещ се трансформира в Център за правоприлагане в Югоизточна Европа (ЦПЮЕ).
Целта е Центърът да осигури рамка за сътрудничество и координация между компетентните органи за предотвратяване и противодействие на трансграничната престъпност. Основните му задачи са подпомагане дейността по разследвания и предотвратяване на престъпления в държавите-членки, улесняване обмена на оперативна информация и запитвания за оперативна помощ, уведомяване и информиране на националните точки за контакт на държавите-членки относно заподозрени лица, извършители на престъпления, и други. Центърът се намира в Букурещ.
В Конвенцията се уреждат органите на ЦПЮЕ – Съвет и Секретариат, създаването и поддържането на информационна система за обмен, защитата на личните данни, бюджетът и други, информират от правителствения пресцентър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във