Банкеръ Daily

Новини

Правителството предлага промени в Кодекса за социално осигуряване

Правителството предлага промени в Кодекса за социално осигуряване, предизвикани от необходимостта да бъдат правно регламентирани антикризисните мерки в областта на социалното осигуряване, приети от кабинета и социалните партньори. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. С проекта се предлага увеличаването на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, да се отложи за 2012 година.
Предвижда се до 31 декември 2010 г. осигурителят да поеме първите три дни от болничните, като за тях изплаща 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение.
Също до 31 декември 2010г. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, ще се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването, за срок не повече от 30 календарни дни. Паричното обезщетение по чл. 42, ал. 3 за временна неработоспособност, настъпила преди прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения, ще се изплаща за не повече от 30 календарни дни, след прекратяване на правоотношенията или договорите, с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
В изпълнение на антикризисните мерки се предлагат и съответните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Отменя се текстът, с който се определят размерите на добавките към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст. Отменя се и текстът, с който се определя максималният размер на обезщетенията за безработица. Те ще се получават в действителния им размер – 60 на сто от осигурителния доход на лицето, който не може да е по-нисък от определения минимален размер за 2010 година.
Максималният размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се увеличава от 720 лв. на 1000 лева.
В законопроекта са включени и текстове, с които се изменят законите за здравното осигуряване и за данъците върху доходите на физическите лица, като целта е да бъдат приведени в съответствие с новите предложения разпоредбите, уреждащи внасянето на здравноосигурителни вноски и изключване от облагане с данък на възнагражденията, изплащани от осигурителите през периодите на временна неработоспособност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във