Банкеръ Daily

Новини

Правителството предлага на парламента да ратифицира две изменения към Финансовия договор между България и ЕИБ и БДЖ

Министерски съвет ще предложи на Народното събрание да ратифицира със закон подписаните (на 29.10.2010 г. от Европейската инвестиционна банка и на 29.11.2010 г. - от българска страна) Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и ЕИБ и Национална компания „Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейска мрежа) и Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейска мрежа - проект Б).
Договорите с Европейската инвестиционна банка, които се изменят, са на обща стойност 150 млн. евро и са предназначени за финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив -Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час („България -железопътен проект на Трансевропейската мрежа”). От тях до подписването на Изменения № 2 са усвоени 40 млн. евро. С ратификацията и обнародването на подписаните на 29 ноември 2010 г. Изменения № 2 на договорите ще бъде завършена предвидената от българското законодателство процедура за удължаване на изтеклите през 2010 г. срокове по договорите и ще бъде дадена възможност за ползване на заемните средства за успешното завършване на целия обект.
При изпълнението на проекта е допуснато изоставане, което не беше наваксано до края на 2010 г. Въпреки това, предвид значимостта на обекта не само за България, финансиращите го институции на ЕС - Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, приеха да осигурят необходимите средства за успешното му завършване.
Европейската комисия има готовност да предостави безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт” 2007 -2013 г., която да замести и дори да надхвърли първоначално определената помощ по ИСПА, а от страна на Европейската инвестиционна банка вече са подписани предлаганите за ратификация с настоящия законопроект споразумения.
С Изменения № 2 на двата Финансови договора с ЕИБ се удължават крайните срокове за ползване на заема от ЕИБ до 31.12.2012 г., с което се осигуряват необходимите средства за завършване на компонентата от проекта, изпълнявана по програма ИСПА, до края на 2011 г. и за успешното завършване на целия проект по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във