Банкеръ Daily

Новини

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за адвокатурата

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за адвокатурата, с които той се привежда в съответствие с общностното право, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Новите текстове се отнасят основно до улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия у нас в случаите, когато адвокатът е придобил квалификация в друга държава-членка на ЕС. Те са предизвикани от мотивирано становище на Европейската комисия, в което се изразява мнението, че някои от разпоредбите на Закона за адвокатурата представляват ограничение на свободата на установяване, както и на свободата на предоставяне на услуги.
С проекта се предлага адвокат или младши адвокат да може да бъде и всеки дееспособен гражданин на държава-членка на ЕС, завършил висшето си образование в България.
В самостоятелен раздел „Съвместна практика на чуждестранните адвокати” се урежда възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
Предлага се двама или повече чуждестранни адвокати да могат да упражняват адвокатска професия на територията на България под формата на клон на тяхната група в държава-членка на ЕС.
В проекта изрично се записва, че при осъществяване на професионалната си дейност у нас чуждестранният адвокат от държава-членка на ЕС има правата и задълженията на български адвокат. Той може да упражнява адвокатската професия както с български, така и съвместно с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати. Предвижда се и да може да защитава интересите на доверителите и подзащитните си пред административните служби самостоятелно, а не както е сега – само съвместно с български адвокат.
Предлага се и отпадането на друго ограничение за чуждестранния адвокат – той вече ще може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в България. В момента чуждестранният адвокат има право само да бъде представляван в тях от избран от него български адвокат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във