Банкеръ Weekly

Новини

Правителството отпусна 10.5 млн. лв. за най-уязвимите групи лица и семейства

Министерският съвет прие два акта, с които разпредели 41 млн. лв. за социални мерки, заяви след днешното правителствено заседание министърът на труда и социалната политика Деяна Костадинова.


Тя поясни, че допълнителни средства от 10 500 000 лв. ще бъдат отпуснати за еднократна финансова помощ на най-уязвимите групи лица и семейства. Става въпрос за деца с трайни увреждания, лица и семейства, които не получават целево енергийно подпомагане през отоплителен сезон 2012/2013 г. заради надвишаване на диференцирания минимален доход с 10 лева, както и лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, които имат доход на член от семейството по-малък или равен на 350 лв. и право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години.


Допълнителното подпомагане ще се реализира чрез еднократни помощи и разширяване на социалната услуга bdquo;Обществени трапезарииrdquo; през 2013 година. Ще имаме възможност от май до декември да осигурим функционирането на трапезариитеrdquo;, заяви още Деяна Костадинова.


Предвидено е децата с трайни увреждания, за които през периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на постановлението са изплатени семейни помощи, да получат еднократно финансова помощ от 50 лева. Същата сума е предвидена и за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, които са имали право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години за периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на постановлението


На лицата и семействата, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/13 г. и получили отказ поради средномесечен доход за предходните шест месеца, който е превишавал индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв., е предвидено да бъде предоставена еднократно 65.72 лева. Същата сума ще се изплати и на лицата и семействата, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление и на които средномесечният доход е по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление с 10 лева.


Дейностите по предоставянето на финансовите помощи ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, а организацията по разширяването на социалната услуга bdquo;Обществени трапезарииrdquo; се възлага на фонд bdquo;Социална закрилаrdquo;.


bdquo;Допълнихме Националния план за действия по заетостта, където са насочени малко повече от 30 млн. лв. за активна политика на пазара на труда, заяви министърът на труда Деяна Костадинова. Тя поясни, че основните групи, които ще бъдат подкрепени, са безработни младежи до 29-годишна възраст, хора с трайни увреждания, безработни родители на деца до 5-годишна възраст, безработните над 50-годишна възраст, за да могат да бъдат подпомогнати да достигнат пенсионна възраст; продължително безработните. Отделихме 231 000 лв. за подпомагане на микро предприятията, така че да има дадем възможност за субсидиране на първите пет работни места, които те ще откриятrdquo;, обясни още Костадинова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във