Банкеръ Daily

Новини

Правителството определи задачите на институциите при оказване на временна закрила на чужденци у нас

Правителството определи задачите на институциите при оказване на временна закрила на чужденци у нас, приемайки План за действие съгласно Закона за убежището и бежанците и на Директива на Европейската общност за минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов поток от разселени лица.
Целта е да създаде оптимална организация при риск от кризисна ситуация вследствие на масово навлизане на чужденци, търсещи закрила у нас. Приема се, че такъв риск има, когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи закрила, са преминали държавната граница.
В документа са описани основните задачи на органите на изпълнителната власт - Министерски съвет, министерства, ведомства, областни администрации и органи на местната власт. Посочени са дейностите, които се осъществяват във временните приемателни пунктове - регистриране, оказване на медицинска помощ, настаняване, транспортиране, охрана, пропускателен режим, пожарна безопасност и други.
Общото ръководство на дейностите по предоставяне на временна закрила се осъществява от Министерския съвет, подпомаган от Съвета по сигурността и във взаимодействие с Върховния комисариат на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския Червен кръст, Международната организация по миграция, както и международни правителствени и неправителствени организации. Органите на изпълнителната власт, на които са възложени отговорности по закрила, ежегодно трябва да извършват преглед и да актуализират своите планове, човешките, финансовите и материалните ресурси за осъществяване на нормалното им изпълнение. Всяка година ще се провеждат тренировки, а най-малко веднъж на две години - и национални учения, при които ще се отработват различни елементи от плана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във