Банкеръ Daily

Новини

Правителството определи реда, по който „Холдинг БДЖ” ще получи заем от Българската банка за развитие

Правителството одобри условията, при които ще бъде предоставен и обслужван заемът, предназначен за финансовото осигуряване на изпълнението на мерките за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба. Заемът – целеви средства в размер до 140 млн. лв., които подлежат на възстановяване, беше одобрен с решение на Народното събрание в началото на годината, като преди това и Европейската комисия даде съгласието си за него. Той ще бъде отпуснат от Българската банка за развитие.
Одобрените днес от правителството документи са Споразумение за определяне на условията за предоставяне и обслужване на заема, Договор за гаранционен депозит и Договор за кредит.
Със Споразумението се определят условията и редът за предоставяне на заема на холдинга, както и целите за предоставянето му. Описани са и действията, които ББР следва да предприеме с цел оптимизиране на задълженията, които ще се погасяват със заема.
Договорът за гаранционен депозит урежда размера на депозита, начина на внасянето му и задължението на ББР да начислява и изплаща лихва по него. Предоставено е правото ББР да събира от депозитната сметка дължимите й суми по силата на Договора за кредит.
В Договора за кредит са описани условията за отпускане на кредита, начинът за усвояването и издължаването му. Конкретизиран е и размерът на годишната лихва върху сумата на кредита. Предвидени са правата, задълженията и отговорностите на страните, както и уреждането на спорове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във