Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ТАКСИТЕ, КОИТО ЩЕ СЪБИРА КРС

Правителството одобри Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по Закона за електронните съобщения. Тя ще е в сила от началото на следващата година и с нея се създават условия за конкурентоспособност на пазара на електронните съобщителни услуги, съобщиха от правителствената информационна служба. Спазва се регулаторната политика за ползване на номера, адреси и имена за осъществяване на електронно съобщителни услуги чрез създаване на условия за ускорена цифровизация на мрежата на БТК. Създават се и предпоставки за по-ефективно използване на ограничения ресурс - радиочестотният спектър и номера от Националния номерационен план.
Размерът на таксите за ползване на радиочестотния спектър, в зависимост от радиослужбите, е определен въз основа на редица критерии - брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс; териториален обхват, предвиден в разрешението; мощност на изхода на предавателя; заемана честотна лента; брой на използваните радиостанции; брой на използваните радиочестотни канали; вид на радиочестотния канал симплексен/дуплекс; вид на електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс; срок на ползване на радиочестотния спектър и др.
С таксите, които се събират от КРС по закона, се постига пазарно ориентирана ценова политика, съобразена с търсенето и предлагането на електронни съобщителни услуги и осигуряване на ефективно управление на радиочестотния спектър, което е предпоставка за развитие на конкуренция в областта на електронните съобщения. Въвеждат се и нови технологии и честотни обхвати – технологии по стандарти GSM-R, CDMA-PAMR за подвижна радиослужба и честотни обхвати 28 GHz, 58 GHz за неподвижна радиослужба.
Освободени от такса са националните номера за достъп до услуги за осъществяване на „спешни повиквания”, Единният европейски номер за спешни повиквания 112 и европейските хармонизирани номера от обхват 116 за услуги от обществено ползване.
За издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронната съобщителна мрежа, ще се събира еднократна административна такса.
При предоставянето на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи, ще се събира еднократна такса в зависимост от времето, през което ще се използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс.
За осъществяване на дейностите по регулиране на предприятията ще се събира административна годишна такса за контрол, определена като процент от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен ДДС. Това ще става след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми. За предприятия с годишни брутни приходи над 100 000 лв. годишната такса за 2008 г. ще е 0,2 на сто от годишните брутни приходи. Предприятията с годишни брутни приходи под 100 000 лв. през следващата година няма да дължат никаква такса.
Със Закона за електронните съобщения, в сила от 26 май т. г., се въвежда европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите и нови режими за осъществяване на електронни съобщения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във