Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри състава на УС на Центъра за оценка на риска при Българската агенция по безопасност на храните

Министерски съвет е одобрил състава на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той ще има мандат три години. В него са включени по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на Здравеопазването, предложени от съответните министри, както и предложен от изпълнителния директор на БАБХ един заместник изпълнителен директор. В Ухправителиня съвет съ включени: д-р Тенчо Тенев - заместник изпълнителен директор на БАБХ, д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, д-р Нелия Микушинска - началник на отдел Опазване на общественото здраве в дирекция Обществено здраве при Министерството на здравеопазването.
Решението няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Центърът за оценка на риска е самостоятелно юридическо лице в структурата на БАБХ, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Органи на управление на Центъра за оценка на риска са директорът и управителният съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във