Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри резултатите от участието на министъра на земеделието в 2 заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В срещата, която беше проведена на 27 септември в Брюксел, участва министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Съветът проведе обмен на мнения по Съобщението на Комисията относно свободата на държавите-членки да вземат решения за отглеждането на генетично модифицирани култури. Някои държави-членки приветстваха предложението на Комисията като опит за решаване на сегашното положение, докато други изразиха силни резерви. Комисарят по земеделие и развитие на селските райони, г-н Дачиан Чиолош, представи накратко предложението за регламент във връзка с разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността. Предложението ще бъде обсъдено от министрите на заседанията на Съвета през октомври и ноември 2010 г.
На заседанието на Съвета, държавите-членки приеха Заключения на Председателството относно Доклада на Групата на високо ниво по млякото. Заключенията са изготвени на базата на препоръките на Групата на високо ниво по млякото, с което на Комисията се позволява да направи законодателно предложение преди края на годината по първите три групи препоръки: засилени договорни отношения между млекопроизводителите и млекопреработвателите, колективна сила на производителите в процеса на преговори и възможна роля на междубраншовите организации в сектора на млякото.
С друго решение правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 21 септември 2010 г. в Ла Хулп, Белгия. В него участие взе министърът на земеделието и храните.
Държавите-членки проведоха дискусия на тема „Европейското земеделие: да направим избор днес за една силна ОСП утре!”. В резултат на проведения дебат се потвърди необходимостта Общата селскостопанска политика да има два стълба, които взаимно да се допълват и да гарантират предпазване от бъдещи кризи. В Първи стълб е финансовото подпомагане на производителите. Във Втори стълб са инструментите за насърчаване на фермерите, които включват също иновациите, обучението и новите производства. Двата стълба се поддържат взаимно, не трябва подкрепата за единия да означава отслабване на другия. Първи стълб трябва да запази капацитета за производство, докато Втори стълб трябва да го развива. Необходимо е защитната мрежа да се засили и да се превърне в универсален инструмент, който да служи не само за борба с кризите, но и за тяхната превенция.Проведеният дебат демонстрира нуждата от една нова и силна Обща селскостопанска политика. През ноември Комисията ще представи Съобщение, в което ще изложи своето виждане за бъдещето на Общата селскостопанска политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във