Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри промени в Закона за биологичното разнообразие относно търговията с тюленови продукти

Министерският съвет прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие относно търговията с тюленови продукти.
В съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕЕС и с оглед правилното му въвеждане в проектозакона, са направени промени в текстове, касаещи обхвата на процедурата по оценка за съвместимост. Целта е да се гарантира, че всеки план, програма, проект или инвестиционно предложение, който може да окаже значително въздействие върху дадена защитена зона, преди да е приет и (или) осъществен, е обект на оценка за съвместимост.
ъведени са изменения по отношение изискванията към експертите, разработващи доклади по оценка за степента на въздействие върху защитени зони.
Проектозаконът ще въведе и Регламент (ЕО) 1007/2009 за регулиране на международната търговия с тюленови продукти на територията на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във