Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2011 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Документът регламентира подготовката, организацията и провеждането на преброяването. Установени са общите правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, получени от преброяването. Предвидено е данните да се събират непосредствено от физическите лица, обект на преброяването и от административни източници.
Съгласно законопроекта преброяването на населението и жилищния фонд на страната ще започне на 10 март 2011 г. и ще приключи на 24 март 2011 г. Основните органи, които ще го осъществяват са Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии, контрольорите и преброителите. Документът включва и разпоредби за поверителността на данните и опазването на тайната, както и административнонаказателни разпоредби.
С приемането на проекта се осигурява изпълнението на принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика за повишаване на качеството на статистическата информация и доверието към официалната статистика, както и Регламент № 763/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година, относно преброяването на населението и жилищния фонд

Facebook logo
Бъдете с нас и във