Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри проект на Спогодба за социална сигурност между България и Сърбия

Министерският съвет e одобри. проект на Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, Стана ясно след заседанието на кабинета днес. С нея се уреждат по начин, отговарящ на съвременните тенденции, социалните права на българските граждани, които живеят или работят в Сърбия. Проектът е насочен и към фирмите, които развиват дейност в двете страни, като с това се цели засилване на икономическите връзки чрез създаването на ясни правила за разпределяне на осигурителните тежести между България и Сърбия.
От българска страна в документа са включени следните видове обезщетения: за спешната медицинска помощ; за медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване; за държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица, смърт и за семейните помощи за деца.
Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните .разпоредби на държавата, на чиято територия лицето упражнява трудовата си дейност. Предвидени са изключения от това общо правило – в случаите на командироване, пътуващ персонал на транспортни предприятия, персонал на дипломатически и консулски представителства и др.
В проекта на спогодбата са уредени както обезщетения в натура (медицински услуги и лекарства), така и парични обезщетения и пенсии и помощи.
Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото и продължителността на обезщетенията от видовете, включени в материалния обхват на Спогодбата. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на тази нова Спогодба.


Facebook logo
Бъдете с нас и във