Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри позицията ни за участие на заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи

Заседанието на Съвета Правосъдие и вътрешни работи ще се проведе на 8-9 ноември 2010 година в Брюксел. В тази връзка Министерският съвет одобри позициите на България по точките от дневния ред, които са от компетентност на МВР и дава мандат на министъра на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица да ги представи.
Предмет на дискусията на заседанието ще бъдат заключения на Съвета относно създаването и прилагането на европейски политически цикъл за тежката и организираната международна престъпност. Ще бъде разгледано предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във