Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри отчет за изпълнението през 2010 г. на плана за действие за намаляване на административната тежест

Министерският съвет прие отчета за изпълнението през миналата година на Плана за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.
За 2010 г. бяха планирани общо 89 мерки за намаляване на административната тежест, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест – обмен на информация между институциите, подаване на сведения по електронен и мрежов път, премахване на задължения за информиране, разработване на инструкции, опростяване на терминологията, комплексни мерки. 39 от планираните 89 мерки (44%) са изпълнени, а 42 (47%) са в процес на изпълнение. Част от тях са в процедура на междуведомствено съгласуване и предстои внасянето им за разглеждане в МС, а по друга предстои да бъдат актуализирани наредби след като Народното събрание приеме проекта на ЗИД на Закона за здравето.
Планът за действие за намаляване на административната тежест съдържа общо 135 мерки. За 2011 г. остават да бъдат изпълнени 41 мерки, а до края на 2012 г. – пет.
Основното намаление на административната тежест се предвижда след изпълнението на мерките през 2011 г. - общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление. Тогава, освен законодателни инициативи, които осигуряват правната рамка на електронно подаване и обмен на информация, се предвижда да бъде създадена и техническа възможност за тяхното практическо осъществяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във