Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри Национална стратегия за младежта 2010 - 2020-а

Министерският съвет прие Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. Стратегията е ориентирана към хора на възраст от 15 до 29 години. Към основните цели на документа е намаляване броя на отпадащите от образователната система и повишаване на процента на завършилите висше образование.
Друг акцент е насърчаване на кариерното развитие на младите хора, включително и създаване на по-добри условия за израстване на млади държавни служители. Новият документ е инструмент и за стимулиране на таланта и творческите умения и за насърчаване на младите хора за по-активно участие в усилията на обществото за превенция на престъпността.
Стратегията е съобразена с европейски и национални документи, сред които са Програмата на правителството на европейското развитие на България (2009 - 2013), Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 - 2013 г.) и изискванията на Методологията за стратегическо планиране в Република България. Дейностите са съобразени със стратегията на Европейската комисия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във