Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и изследвания), което ще се проведе на 25-26 май в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Предвижда се на срещата министрите да разгледат предложение за регламент относно хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителните продукти. Ще бъдат дискутирани и правата на потребителите. Сред основните теми на Съвета на Европейския съюз е съобщението на Комисията относно Европейска стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства.
Българската страна счита, че Стратегията е навременна инициатива, показвайки политическата воля за създаването на обща платформа за развитие на екологична транспортна система в ЕС, която да допринесе за постигането целите на „Европа 2020”, увеличавайки капацитета на европейската индустрия да произвежда интелигентни и устойчиви продукти в един ключов отрасъл, какъвто е автомобилостроенето. Последователността в изпълнението на поетите ангажименти показва убедително и водещата роля на ЕС в противодействието на климатичните промени.
Същевременно осъществяването на част от планираните действия в стратегията е значително предизвикателство, тъй като се изисква висока степен на координация между редица сфери и заинтересовани страни (администрация, индустрия, енергетика, наука, потребители), включително и между такива, които нямат практика и традиции в сътрудничеството. Поради това считаме, че волята за създаването на единна платформа за развитие на сектора в ЕС и воденето на постоянен диалог и партньорство са основни предпоставки за решаване на проблемните въпроси.

Европейската стратегия ще подпомогне страната ни в изграждането на собствена визия и стратегия за развитие в тази област. Особено важни за България са въпросите, свързани с включване на поставената проблематика като политика на интервенция чрез европейски фондове и програми за финансиране на дейностите в тази област, включително и на инфраструктурата за презареждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във