Банкеръ Daily

Новини

Правителството измени Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

Правителството измени Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки. Министерският съвет весе уточнение в решението си от януари, с което създаде възможност осигуряването на поддръжката и летателната годност на придобитата авиационна техника да става чрез възлагане на специална обществена поръчка без да се изисква сключването на офсетно споразумение. С изменение в Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки кабинетът посочи, че това ще става в случаите при „поддръжка, ремонт и доставка на резервни части на техника, придобита по реда на тази глава (ІІІ от Наредбата) или преди влизането в сила на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки”.
Предлаганото изменение на Наредбата ще осигури оптималното използване и доразвиване на съществуващите у нас способности за поддръжка и ремонт на придобита летателна техника и е условие за задължителното развитие на нови способности в българската отбранително индустрия за ремонт и поддръжка на летателната годност на новопридобита летателна техника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във