Банкеръ Daily

Новини

Правителството измени Финансовия договор с Европейската банка по проект „България - Транзитни пътища V”

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Изменение №1 на Финансов договор с Европейската инвестиционна банка по проект „България - Транзитни пътища V”.
В документа са включени пътни участъци с дължина 1535 км по направление на основните транспортни потоци на Републиканската пътна мрежа. С проекта се цели хармонизиране на транспортната мрежа, подобряване на сигурността и комфорта при пътуване, модернизация на инфраструктурата на разширения Европейски съюз. Изменението на Финансовия договор предвижда промени на техническото описание на проекта, с цел включване на обектите „Пътен възел Бургас-Меден рудник при път 1-9 и път II-79” и „Софийски околовръстен път-южна дъга от км 42+800 до км 44+720” в обхвата на проект „Транзитни пътища V”.
„Пътен възел Бургас-Меден рудник при път 1-9 и път П-79” е част от Републиканската пътна мрежа - пресичане на път 1-9 с път И-79 и е важен транспортен възел за гр. Бургас. Той има ключово значение за развитието на града и страната и впоследствие ще бъде част от обходен път гр. Бургас, по който ще се прехвърли движението от главен път 1-6, а трасето на главния път ще стане част от уличната мрежа на града. Проектното решение е на две нива с долно кръгово ниво, като за главно направление е приет път 1-9 „Бургас – Созопол”, минаващ на горно ниво. С изграждането на пътния възел ще се разделят транспортните потоци по направления, което ще повиши безопасността на движение, ще се намали вредното въздействие върху околната среда и ще има положителен социално-икономически ефект в региона.
„Софийски околовръстен път-южна дъга от км 42+800 до км 44+720” е главна транспортна връзка, която поема трафика от източна, югоизточна и южна към западна, юго- и северозападна България. Това е артерия с национално значение - част от коридори №8 и №10 и връзката им с коридор №4. Друга основна функция на Околовръстен път - южна дъга е свързването на основните радиални булеварди на София и облекчаване трафика в централните части на града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във