Банкеръ Daily

Новини

Правителството изключи имоти от държавния горски фонд за изграждането на соларна фотоволтаична централа

Правителството изключи имоти от държавния горски фонд за изграждането на соларна фотоволтаична централа. Общата площ възлиза на 1 715.111 дка (хиляда седемстотин и петнадесет декара и сто и единадесет квадратни метра). Засегнатите имоти се намират в землището на Тополовград, в местността „Тополовград.
Промяната на предназначението е възмездна, а средствата, които възлизат на 439 274 лева постъпват в бюджета на Изпълнителна агенция по горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във