Банкеръ Daily

Новини

Правителството изключи 439 кв. м гори и земи от горския фонд за нуждите на ветроенергиен парк Суворово

Правителството реши да изключи, при промяна на предназначението им, 439 кв. метра гори и земи от горския фонд, стана ясно след днешното му заседание. Това са 11 имота, намиращи се на територията на град Суворово и село Щипско. Терените са необходими за изграждането на Електропровод ВЛ 110 kV от подстанция на ветроенергиен парк Суворово до подстанция Вълчи дол. Изключването от горския фонд е възмездно, като Еолика България ЕАД заплаща цена за промяна предназначението в размер на 587 лв. по бюджета на Изпълнителна агенция по горите, а също и средства за компенсационно залесяване в размер на 335.73 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във