Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДАДЕ РЕЧНОТО НИ ПЛАВАНЕ НА ХИМИМПОРТ

Кабинетът одобри на своето заседание на 29 юни подписания през април договор между Агенцията за приватизация и Химимпорт АД за приватизация на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване. Министрите утвърдиха и проектите на останалите документи по сделката, които са договор за особен залог върху 125 357 броя безналични поименни акции, които представляват 20 на сто от продаваните акции и банкова гаранция. Сделката беше одобрена и от Комисията за защита на конкуренцията. Химимпорт предложи цена от 22 млн. лв. за 70% от капитала на БРП и петгодишна инвестиционна програма на стойност 25 млн. евро. С вече притежаваните акции Химимпорт ще се превърне в мажоритарен собственик на параходството с 99.14 процента. Загубата на речното плаване за първото тримесечие на тази година е 250 хил. лева.
Към момента капиталът на Химимпорт е 118.916 млн. лева. Акциите на дружеството бяха вписани в Централен депозитар на 20 юни, а проспектът за публичното предлагане на ценни книжа беше внесен в Комисията за финансов надзор. Очаква се, че първоначалният брой акции, които ще бъдат пуснати в продажба през борсата, представляват 8.52 на сто от капитала на Химимпорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във