Банкеръ Daily

Новини

Правителствота утвърди споразумение за обратно изкупуване на дълга на Замбия към България

Правителствота утвърди споразумение за обратно изкупуване на дълга на Замбия към България, подписано на 20 април 2011 г. в София от заместник министър- председателя и министър на финансите Симеон Дянков и министъра на финансите на Република Замбия Ситумбеко Мосокотуане.
Документът предвижда обратно изкупуване на дълга на правителството на Замбия към правителството на Република България при изплащане на 23 на сто от консолидирания му размер към 30.04.2008 г. от 8 200 455,88 щ.д. и трансформиране на остатъка от 77 на сто от дълга в официална помощ за развитие. Изплащането на договорената сума в размер на 1 886 104,85 щ.д. ще се извърши на четири вноски, в рамките на една календарна година след влизането на споразумението в сила.
Българското правителство оценява като благоприятно за нашата страна договореното споразумение, отчитайки факта, че Замбия е включена в инициативата за Силно задлъжнелите и бедни страни (HIPC) от 2005 година. Същата година страните кредитори от Парижкия клуб са взели решение за значителна редукция на задълженията на Замбия, достигаща до 100 на сто за някои от кредитите. Предоставянето от българска страна на част от общата сума от дълга като официална помощ за развитие е в унисон с политиката на Европейския съюз и съответства на ангажиментите на България като държава член на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във