Банкеръ Daily

Новини

Правата за увеличение на капитала на ИХ България стъпват на БФБ

От 23 февруари започва продажбата на правата за участие в процедурата по увеличаване капитала на Индустриален Холдинг България АД - София (4ID), съобщиха от бившия приватизационен фонд. Срещу издадените 58 282 079 права инвеститорите могат да запишат 9 713 679 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.03 лв. за дял. Съотношение между издадените права и новите акции е 6 към 1, а капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 50 на сто от предлаганите акции. Правата ще се търгуват с борсов код: 4ID1. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 31 март.
Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е инвестиционния посредник Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции до 22 февруари.
Решението за издаване на нови книжа беше взето от мениджърите на холдинга през декември 2010-а. Предвижда се с набраните средства от новата емисия акции да се финансира дейността на дружества от групата, в т.ч., но не само: за строителството на нов речен кораб за Дунав турс АД, за строителство на кораб със строителен номер 102, за инвестиционният проект в КРЗ Порт - Бургас АД и други дъщерни фирми, включително и нови проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във