Банкеръ Daily

Новини

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ ЗАКУПИ ДВА ИМОТА

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ закупи в съсобственост с Дайнас България ООД два поземлени имота. От първия урегулиран имот ще притежава една втора идеални части, по кадастралния и регулационен план на промишлена зона Юг-Чеканица, Ботевград, община Ботевград, София област, с площ по скица 14 225 кв. м., заедно с построената върху него масивна шестетажна сграда, състояща се от шест етажа и сутерен, със застроена площ от 2 738 кв. м. и разгъната застроена площ на цялата сграда от 19 166 кв. метра.
При втората сделка става собственик на една втора идеални части от поземлен имот (нива) с площ от 3 300 кв. м., пета категория, находяща се в землището на Ботевград в местността Параданското, представляваща имот по картата на землището на Ботевград. Общата заплатена сума е в размер на 1.025 млн. евро, без начислен ДДС. Закупената сграда е изцяло отдадена под наем, като Прайм Пропърти БГ е наемодател на притежаваните от дружеството идеални части.
Австрийската фирма Имоист Бетейлигунг държи 42% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във