Банкеръ Daily

Новини

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ ЩЕ ПРОДАВА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Проведеното на 17 януари извънредно общо събрание на акционерите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София е овластило съвета на директорите на дружеството, по реда на чл. 114 ЗППЦК, да извърши разпоредителна сделка с идеални части от недвижим имот, собственост на дружеството. Купувачът - Корал Резидънс ЕАД (предишно търговско наименование - Корал Холидейс АД) ще придобие 10.97%, представляващи 4 432/40 407 идеални части от поземлен имот, находящ се в местността Рибарницата, землището на село Лозенец, община Царево, с площ по кадастрална скица от 40 407 кв. метра. Цената на продаваните идеални части да бъде 958 867евро, без начислен ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във