Банкеръ Daily

Новини

ПОВИШАВАТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Въвеждат се нови изисквания към фирмите, извършващи добив и първична преработка на подземни богатства относно броя и състоянието на съоръженията за депониране на отпадъците от добива и първичната преработка на подземни богатства.
Нововъведението е съгласно прилагането на Директива 2006/21/ЕС на Европейския парламент за управлението на отпадъци от добивните промишленост. РИОСВ – София ще следи за изпълнението на новите изисквания на своя територия. В тази връзка РИОСВ – София изпрати писма до всички фирми, в които изисква справка за състоянието на съоръженията за депониране на отпадъци от минното производство. Справката трябва да съдържа общи данни за находището, добивани подземни богатства, пинформация за прилаганата технология (открит добив, подземен добив, комбиниран добив), срок на концесията, добити полезни изкопаеми през изминалата експлоатационна година и др. РИОСВ- София осъществява ежегодно превантивен контрол по отношение законосъобразността при експлоатацията на обекти от минно–добивната и геолого–проучвателната промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във