Банкеръ Daily

Новини

Повече от половината клиенти на „ЕВН България Топлофикация” със сметки за парно до 90 лв. за януари

Повече от половината клиенти на „ЕВН България Топлофикация” със сметки за парно до 90 лв. за януари. Това съобщиха то компанията. Данните, с които дружеството разполага показват, че повече 52.74%, ще платят суми под 100 лева за отопление през миналия месец. Други 25.03% имат потребление на стойност от 90 лв. до 150 лв. с ДДС. Данните са сравними със стойностите от януари 2010 г., когато 53.32% от потребителите, т.е. също над половината клиенти на дружеството, са получили фактури на стойност до 90 лв. с ДДС. За същия месец делът на тези, които са консумирали топлинна енергия в размер от 90 до 150 лв. с ДДС, е бил 25.24%.
При посоченото сравнение е необходимо да се има предвид определената от ДКЕВР цена на топлинна енергия за съответните периоди. От януари 2011 г. постановената цена за 1 MWh (мегаватчас) топлинна енергия за „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е 99.62 лв. с ДДС. Съответно цената, на която e фактурирана топлинната енергия за месец януари 2010 г. е била 89.27 лв. с ДДС.
Друг фактор са и съответните външни температури през двата сравними периода - януари 2011 г. и януари 2010 г. Според данните, които дружеството разполага средната външна температура през януари 2011 г. е била 2,21 #186;С, а през януари 2010 г. е била 1,07 #186;С.
Потребеното количество топлинна енергия през януари 2011 г. е над 48 000 MWh, което е под стойностите за януари 2010 г. – над 52 400 MWh. Потреблението от януари 2011 г. представлява завишение спрямо предишните месеци – през декември 2010 г. са консумирани над 44 100 MWh, а през месец ноември 2010 г. стойността е малко над 19 100 MWh.

Facebook logo
Бъдете с нас и във