Банкеръ Daily

Новини

Повече от половината изплатени обезщетения през 2010 г. се отнасят към риска Пътно-транспортни произшествия

Повече от половината изплатени обезщетения (включително висящите претенции) през 2010 г. се отнасят към риска Пътно-транспортни произшествия - 53.3%, следвани от риска Удар на паркинг – 34 на сто. Това става ясно от анализа на Комиисята за финансов надзор на предоставените данни от застрахователите във връзка с платените обезщетения по различните рискове на застраховка Каско. Както относителния дял (0.3%) така и честотата (0.2%) по риска Кражба приемат най-ниски стойности, следвани от риска Пожар и природни бедствия с относителен дял от 1% и честота - 0.7 на сто. Честотата на риска с най-висок относителен дял - Пътно-транспортни произшествия е 40%, което означава че от 100 застраховани през 2010 г. МПС при 40 е предявена претенция за обезщетение вследствие на претърпяно пътно-транспортно произшествие.
Броят на обезщетенията в зависимост от тяхната стойност варира в различните скали в зависимост от присъщите характеристики на всеки един от покритите рискове. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1 500 лв. с изключение на риска Кражба, при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5 000 до 40 хил. лева.
В публикуваните данни може да се намери информация за броя на застрахованите МПС по сключени през 2010 г. договори, както и данни за броя на МПС по действащи към края на 2009 г. и края на 2010 г. договори с покритие на риска Кражба, включително броя на МПС с пасивна маркировка; начислената през 2010 г. премия. На база на тези данни за отделните категории МПС в зависимост от размера на застрахователната им сума, са определени: относителния дял на маркираните МПС; средната премия и рисковото покритие – пълно или частично за отделни диапазони на застрахователната сума.
Обобщени са и данните, показващи честотата на настъпване на риска Кражба в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на този риск е 0.205%, което означава че от 1 000 застраховани през 2010 г. МПС за две е предявена претенция за изплащане на обезщетение поради кражба. При пет застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска Кражба при тях варира от 0.18% до 0.44 процента. При останалите девет застрахователи (при пет от които 100% от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при четири застрахователи - са маркирани между 57% и 96% от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска Кражба е между 0.057% и 0.233 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във