Банкеръ Daily

Новини

ПОТВЪРДИХА САНКЦИЯТА НА ТРАКИЯ ГЛАС-БЪЛГАРИЯ

Търговищкият административен съд потвърди санкцията от 10 000 лева, наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен на Тракия Глас-България ЕАД. Решението не подлежи на обжалване или протест.
Наказателното постановление бе издадено за неизпълнени условия в комплексното разрешително на предприятието. При планова проверка през миналата година експертите на РИОСВ установиха, че е допусната неизправност в апаратурата за собствени непрекъснати измервания на отпадъчните газове по показатели прах и азотни оксиди. Липсват данни от собствените измервания за повече от 10 дни, което е нарушение на поставените в разрешителното условия, предаде Дарик радио. Допуснато е и съхранение на отпадъци, класифицирани като опасни на нерегламентирани места и по начин, който дава възможност за замърсяване на терени. В момента на проверката е установена липса на разходомерно измервателно устройство за отпадъчните води.
Не са изпълнени общо шест условия. Законът за опазване на околната среда предвижда наказание в размер от 10 000 до 100 000 лв. От дружеството обжалваха наказанието пред Търговищкия административен съд, а преди това – пред Търговищкия районен съд, който също потвърди глобата.
Решението на Районния съд беше, че няма допуснати процесуални нарушения при съставянето на наказателното постановление и то е законосъобразно, а жалбата е неоснователна. Според съдебния състав на Административния съд, това решение е валидно и допустимо

Facebook logo
Бъдете с нас и във