Банкеръ Daily

Новини

ПОТВЪРДИХА ПРОСПЕКТА ЗА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ НА АЛЕН МАК

Потвърден е проспектът за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от Ален мак АД, Пловдив, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Емисията е в размер на 6.5 млн. евро, разпределени в 6500 броя обикновени, обезпечени лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечен Euribor + 4.75% на годишна база, но не по-малко от 7.50 на сто. Лихвените плащания ще са на всеки три месеца, а срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 30 юни 2006 година. Падежът на емисията е на 30 юни 2011 година. Главницата ще бъде погасена на вноски с последните 12 лихвени плащания, като емитентът има право след първата година от срока на емисията на всяко купонно плащане да погасява предсрочно главницата по заема.
Ален Мак АД е един от най-големите производители у нас на парфюмерийни и козметични продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във