Банкеръ Daily

Новини

ПОСЛЕДНАТА ДАТА ЗА СДЕЛКИ С АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС Е 13 СЕПТЕМВРИ

На 13 септември е последната дата за сключване на сделки с акции на софийското текстилно предприятие НонВоТекс АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в редовното общо събрание на акционерите на компанията. Самото събрание ще проведе на 1 октомври 2006 година. В дневния ред е включено и обсъждане на промени в органите на управление на дружеството.
Акционери в дружеството са Министерството на икономиката и енергетиката с 4% и Веселин Борисов Воденичаров с 61.87 процента.
През последните пет години НонВоТекс АД не е разпределяло дивиденти за своите акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във