Банкеръ Daily

Новини

ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ЛИАМ АДСИЦ И ЛЮК АДСИЦ

На 20 октомври е последната дата за записване на акции от първоначалното увеличение на капитала на двете дружества със специална инвестиционна цел - Лиам и Люк. Техни учредители са собственикът на Мото-Пфое Карл-Хайнц Пфое и инвестиционното дружество Елана Високодоходен фонд. Учредителното събрание на акционерите на Лиам реши да се предложат за записване 2 500 000 броя нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв., а от Люк се предлагат 1 000 000 нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев.
Лиам планира да построи туристически комплекс от затворен тип в Банско или друг голям зимен курорт в следващите две години. Общата разгърната застроена площ на сградите ще е 35 хил. кв. м, от които 31 500 кв. м апартаменти и 3500 кв. м търговски площи. Фондът възнамерява да финансира разходите си по проекта със средства от уставния капитал, с първоначалното увеличение на капитала, както и с 22 млн. лв. авансови плащания от клиенти (купувачи) на имоти.
Люк планира изграждането на търговски център във Варна, който да бъде въведен в експлоатация през юли 2008 г. и ще започне отдаването под наем на търговските площи в сградата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във