Банкеръ Daily

Новини

ПОЩЕНСКА БАНКА ВЗЕ 150 МЛН. ЕВРО СИНДИКИРАН ЗАЕМ

На официална церемония Пощенска банка подписа договор за синдикиран срочен кредит с Райфайзен Централбанк, Австрия, в ролята й на организатор и водещ мениджър на синдикат от международни банки. Заемът е в размер на 150 млн. eвро, за срок от две години и с лихва EURIBOR + 65 базисни пункта. Той е реализиран при голям инвеститорски интерес, като в него участват 15 банки от 7 държави. Средствата от него ще бъдат използвани за подпомагане плановете за растеж на банката.
Синдикираният заем е най-голямата сделка по привличане на външно финансиране за Пощенска банка и е поредно доказателство за репутацията, с която се ползва банката на международните дългови пазари и за стабилността на групата, към която принадлежим - Юробанк И Еф Джи. До момента Пощенска банка е пласирала успешно шест емисии корпоративни и ипотечни облигации на обща стойност над 95 млн.евро.
Този кредит и засиленият интерес при сключването му демонстрират доверието на водещите финансови институции както в Пощенска банка, така и в българската банкова система като цяло, заяви Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на банката. Приемаме синдикирания заем като голям успех в контекста на сегашния икономически климат, в условията на който финансовите ресурси стават все по-трудно достъпни и по-скъпи. Благодарение на стабилността на банката ни и добрите условия, които успяхме да договорим с нашите банки партньори, ще имаме възможността да продължим да предлагаме финансиране на нашите клиенти при разумна цена.
Пощенска банка, с юридическо име Юробанк И Еф Джи България АД, е част от международната Юробанк И Еф Джи Груп. Банката има 17-годишен опит на българския финансов пазар и разполага с най-високия рейтинг, присъждан на местна институция от aгенция Фич.
Юробанк И Еф Джи Груп е международна банкова организация с повече от 72.2 млрд. евро активи и над 22 хил. служители, която предлага своите продукти и услуги в мрежата си от над 1500 локации и чрез алтернативни дистрибуционни канали.
В региона на Югоизточна и Централна Европа (Нова Европа) Юробанк И Еф Джи Груп има водещи позиции във всички страни, в които присъства, а именно Гърция, България, Румъния и Сърбия. От 2006 г. групата стъпи и на пазарите на Полша, Турция, Украйна и Кипър. Досега тя е инвестирала повече от 2 млрд. евро в Нова Европа.
Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, третата по големина банкова група в Швейцария след UBS и Credit Suisse. Наред с това И Еф Джи Груп е сред най-големите компании, листвани на борсата в Гърция, на база пазарна капитализация с над 210 хил. акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във