Банкеръ Daily

Новини

Пощенска банка с ключова роля на българския капиталов пазар

Най-големият депозитар на държавни ценни книжа в Европа, Clearstream Banking S.A., Luxembourg, стана директен участник в системата за съхранение и сетълмент на български ДЦК в БНБ.


Така, за първи път в историята на родния капиталов пазар, международен централен депозитар се включва като директен участник на български депозитар. За свой технически оператор на връзката със системата ЕСРОТ*, Clearstream Banking Luxembourg избра Пощенска банка.


Банката ще извършва сетълмент и обработка на сделките, както и ще превежда приходите, свързани с тяхното съхранение - лихвени и главнични плащания. Това отрежда ключова роля на Пощенска банка в интернационализирането на българския капиталов пазар.


Основната полза от установяването на директна връзка между Clearstream Banking S.A. и Депозитара на държавни ценни книжа, опериран от Българската народна банка, се очаква да бъде засилване на трансграничното прехвърляне на държавни дългови инструменти, коментира Радослав Даскалов, началник отдел Попечителски услуги. Връзката ще се отрази изключително благоприятно за развитието на българския финансов пазар, неговата инфраструктура и участниците на пазара. В дългосрочен план се очаква връзката да допринесе за привличане на чуждестранни инвеститори и задълбочаване на интеграцията на българския пазар към европейските пазарните инфраструктури.


Пощенска банка е ексклузивен представител на Clearstream Banking Luxembourg S.A. за достъп до българския капиталов пазар, като сътрудничеството между финансовите институции датира от 2010 г. Банка продължава да бъде поддепозитар на Clearstream Banking Luxembourg S.A. и по отношение на останалите видове ценни книжа, съхранявани в другия местен централен депозитар ndash; Централен Депозитар АД. За трета поредна година Пощенска банка беше отличена с приз Top rated от международното специализирано издание Global Custodian.

Facebook logo
Бъдете с нас и във