Банкеръ Daily

Новини

ПОЩЕНСКА БАНКА ОТЧИТА 17% РЪСТ НА ПЕЧАЛБАТА СИ ЗА 2008 Г.

Пощенска банка е постигнала забележителен растеж през 2008 г., показват финансовите резултати на банката за изминалата година. Печалбата е 90 млн. лв., което представлява увеличение от 17.14% спрямо 2007 година. Общата сума на активите на банката към 31 декември достигна 5.428 млрд. лв., отбелязвайки ръст от 22.9% при средно повишение от 17.7% за банковата система по данни на Българска народна банка. Силната капитализация на банката увеличава потенциала й за бъдещ растеж и за реализиране на нови проекти.
В условията на силна конкуренция отпуснатите от банката кредити са нараснали с 971 млн. лв. (34.6%), достигайки 3.775 млрд. лева. Банката затвърждава позициите си в депозитния сегмент, задържайки своите настоящи вложители и привличайки нови благодарение на доверието в институцията и развитата си клонова мрежа. Привлечените депозити отбелязват ръст от 15.4% до 3.848 млрд. лева.
Оперативните приходи на банката са нараснали с 22.83% от 254 млн. лв. през 2007 г. до 312 млн. през 2008-а, докато оперативните разходи показват ръст само с 9.7% до 164 млн. лв. за годината. Собственият капитал от своя страна нараства с 16.5% до 515 млн. лв., а капиталовата адекватност на финансовата институция е 13.8% към края на годината.
Въпреки значителните предизвикателства, които българската банкова система започна да изпитва през последните месеци на миналата година като отражение на световната финансова криза, Пощенска банка постигна много силни резултати и здравословни темпове на развитие през 2008 г., заяви Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на банката. През тази година домакинствата и бизнесът повече от всякога ще изпитат нужда от надежден банков партньор, затова Пощенска банка няма да изплаща дивидент, а ще използва печалбата си допълнително да засили капиталовата си база и потенциала си за растеж.
През 2009 г. стратегическите приоритети на Пощенска банка ще бъдат фокусирани върху управлението на капиталовата адекватност, засилване на ликвидността, привличане на депозити, оптимизиране на разходите и обучение на човешките ресурси. Кредитната институция планира разширяване на предлаганата гама финансови продукти и услуги, за да отговори на променящите се нужди на клиентите й, ефективно управление на оперативните разходи, разумна рискова политика и солидна капитализация - действия, които ще й позволят да запази качеството на активите и да поддържа стабилен ръст на печалбата си в бъдеще. Банката ще търси възможности за привличане на нови източници на ликвидност и ще подкрепя домакинствата и конкурентноспособните бизнес проекти с нужното финансиране, като дава приоритет на съществуващите си клиенти.
Пощенска банка, с юридическо име Юробанк И Еф Джи България АД, е член на Юробанк И Еф Джи Груп, която е европейска банкова организация с общи активи, възлизащи на 82.2 млрд. евро и над 24 хил. служители, която предлага своите продукти и услуги в мрежата си в повече от 1700 локации и посредством алтернативни канали на дистрибуция.
Юробанк И Еф Джи Груп присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Обединеното кралство, Люксембург и Кипър. Тя е част от И Еф Джи Груп, една от най-големите банкови групи, базирани в Швейцария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във