Банкеръ Daily

Новини

Посещенията на чужденци в България през март са 301.7 хил. и намаляват с 9.8%

Посещенията на чужденци в България през март са 301.7 хил. и намаляват с 9.8% спрямо същия месец на 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт.
Регистрирано е намаление на посещенията по всички цели на пътуването, като най-голям е спадът в посещенията със служебна цел - с 30.6 на сто. Посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 3.0%, а посещенията с други цели и транзитно преминаващите - съответно с 10.8 и 0.8 на сто.
Посещенията от страните - членки на Европейския съюз намаляват общо с 24.0%, като най-голям е спадът на посещенията от Финландия и Португалия - съответно с 32.0 и 29.8%, а най-малък - от Кипър със 7.2 на сто.
Посещенията от групата „Други европейски страни” се увеличават с 15.5%, като най-голям е ръстът на посещения на граждани от Украйна - 27.6%, Сърбия - 27.1% и Македония - 25.7%. Намаление е отчетено за граждани на Норвегия - с 24.3 на сто.
През март 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 38.3%, следвани от транзитно преминаващите - 33.8%, със служебна цел - 16.5%, по други причини - 10.1%, и гостуване - 1.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във