Банкеръ Daily

Новини

Посещенията на чужденци в България през февруари са били 291.3 хиляди

Посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. са 291.3 хил. и нарастват с 6.6% спрямо същия месец на 2010 година. Това съобщиха от Националния статистически институт. Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 9.7%. Нарастват и посещенията със служебна цел, както и транзитните преминавания - съответно с 9.1 и 4.8%. Същевременно спад има при посещенията с други цели - с 4.6%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през февруари 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 2.2%, като най-голям е ръстът при посещенията от Франция и Кипър - съответно с 23.3 и 12.1%. Намаление е отчетено на посещенията от Нидерландия - с 24.8%, Словения - с 24.0%, Дания - с 22.9%, и други.
Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 10.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 24.9%, Русия - с 22.4%, и Сърбия - с 16.4%.
През февруари 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от транзитните преминавания - 26.4%, със служебна цел - 14.9%, по други причини - 8.8%, и с цел гостуване - 3.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във